Občianske združenie Terra therapeutica je mimovládna nezisková organizácia. Slovo Terra má viacero významov. Terra v latinskom jazyku znamená hlina, zem, ale aj územie. V spojení so slovom therapeutica nadobúda význam liečivá hlina, zem, ale takisto liečivé územie.

Deň Arteterapie na Slovensku

Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2023–2024 II. nová skupina )

Posted by: on May 31, 2023 | No Comments

Forma vzdelávania: externá, kombinovaná online a prezenčne podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

Dĺžka vzdelávania: 2 roky

štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostáva z 8 víkendových stretnutí a jedného 5 dńového sústredenia  na konci štúdia. . V roku 2023  sa uskutočnía 3 víkendové stretnutia   a v roku 2024   5 víkendových stretnutí a jedno  5 dňové sústredenie, konzultácie k záverečným prácam.

Nový ročník štúdia Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom Základy arteterapie.

Prihláška na stiahnutie + pokyny k úhrade poplatku tu.

Ozdínska zelená /kniha/ – kampaň na vydanie

Posted by: on Sep 13, 2021 | No Comments

Milí naši priatelia,

mnohí z Vás viete, že už dlhšiu dobu pripravujem knihu Ozdínska zelená, ba mnohí na ňu už netrpezlivo čakáte. Mám pre Vas radostnú správu!

Práve sme spustili kampaň na jej vydanie. Veríme, že túto dlho sa rodiacu monografiu, ktorá má 100 strán a množstvo historických čiernobielych fotografii aj farebných reprodukcii diel maliarky a sochárky Jaroslavy Fabrici, rodenej Ďuriškovej, podporíte. Odmenou vám bude nielen kniha Ozdínska zelená, ale i ďalšie publikácie vydané OZ Terra therapeutica či originály mojich keramických dóz a krížov, prípadne aj originály ilustrácii maliarky Jaroslavy Fabrici, ktorej život a dielo kniha popisuje.

Zbierku nájdete tu: https://www.startlab.sk/projekty/2311-ozdinska-zelena/…

Prosím, dobre si pozrite odmeny. Je tam niekoľko kníh s tematikou arteterapie, ktorej sa OZ Terra therapeutica venuje viac ako 20 rokov, a ktoré už nie sú bežne dostupné na trhu (Základy arteterapie), kniha poézie Ondreja Fabriciho (Jairova dcéra) či kniha spomienok prvej slovenskej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej, ktorej osud bol prepletený s generáciou Jaroslavy Fabrici a jej rodákov z Novohradu a okolia.

Čím skôr sa rozhodnete prispieť, tým väčší výber máte. Postupne Vám budem o jednotlivých odmenách posielať bližšie informácie.

Ďakujeme za pomoc a podporu!