Občianske združenie Terra therapeutica je mimovládna nezisková organizácia. Slovo Terra má viacero významov. Terra v latinskom jazyku znamená hlina, zem, ale aj územie. V spojení so slovom therapeutica nadobúda význam liečivá hlina, zem, ale takisto liečivé územie.

Kurz kreslenia (nielen) pre arteterapeutov

Posted by: on Feb 2, 2019 | No Comments

OZ Terra Therapeutica ponúka dlho pripravovaný a žiadaný

kurz kreslenia pre arteterapeutov

Podmienky: do kurzu sa môže prihlásiť každý, kto má záujem naučiť sa zvládnúť kresbu alebo zdokonaliť sa v kresbe ľudskej postavy, zátišia a portrétu.

V pripade Vážho záujmu, pošlite prosíme prihlášku na adresu OZ Terra Therapeutica, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava alebo emailom na jaroslavasickova@gmail.com s heslom Kruz kresby

Termín podania prihlášky: do 20. 2. 2019

Počet stretnutí : 6

Počet hodín: 48

Viac informácií a prihláška, tu.

Hanba a kreativita

Posted by: on Feb 2, 2019 | No Comments

OZ Terra Therapeutica Vás srdečne pozýva v nedeľu 19. 5.2019 na jednodňový odborný workshop s významnou dánskou arteterapeutkou Vibeke Skov, PhD na tému Hanba a kreativita ( Shame and creativity)

Info a prihláška, tu.

Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2019-2020)

Posted by: on Jan 6, 2019 | No Comments

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii oznamuje, že otvára nový ročník štúdia: Intervencia umením – arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom Základy arteterapie.