Jaroslava Šicková-Fabrici SOLA GRATIA

Jaroslava Šicková-Fabrici SOLA GRATIA

Jan 5, 2019 | No Comments

Výstava sochárskych prác, predstavenie monografie, prednáška.

Všetky podujatia sú súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie
Expresívne terapie vo vedách o človeku

Arteterapia v zdravotníckej a poradenskej praxi

Apr 24, 2018 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica, Katedra výtvarnej výchovy,
Ateliér arteterapie Pedagogickej fakulty v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave
ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na odborný seminár
v piatok 25. mája 2018, od 8, 00 – 15, 00
Miesto: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, 1. poschodie, m. č. 127

Viac info + prihláška tu

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

May 29, 2015 | No Comments

Slovenská Arteterapeutická Asociácia, Katedra výtvarnej výchovy a Ateliér arteterapie PdFUK v Bratislave, Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica

Vás srdečne pozýva na

medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu*

Umelecká reflexia ako liečba jednotlivca, skupiny, spoločnosti

* venovanú pamiatke Edith Kramer
a 15. výročiu založenia OZ Terra therapeutica

13. 6. 2015
Pedagogická fakulta UK
Šoltésova 4, Bratislava

Program konferencie a prihláška TU.