Letný seminár s Tamar Hazut

Jun 3, 2013 | One Comment

Letný seminár s Tamar Hazut 3 dńový arteterapeutický workshop , Jedľové Kostolany 28.8-30.8.2013 Izraelská arteterapeutka Tamar Hazut, ktorá je spoluzakladateľkou Haifskej školy, vytvorila výtvarné a arteterapeutické postupy zamerané na eliminovanie a sublimovanie traumy v súvislosti s týraním, stratou blízkej osoby, zneužívaním. Haifská univerzita je izraelská univerzita v Haife, kde študuje cca 16- tisíc študentov, ktorí sa zameriavajú na humanitné a sociálne vedy, psychológiu, pedagogiku…. Univerzita ponúka možnosť rovnoprávneho vzdelania pre všetky sociálne vrstvy a podporuje vzájomné porozumenie medzi židovskými a arabskými študentmi.

Seminár 21. 6. 2013 Medzi arteterapiou a expresívnou výchovou

May 30, 2013 | No Comments

Seminár 21. 6. 2013 Doc. PaedDr. Jan Slavík, PhD. Medzi arteterapiou a expresívnou výchovou

 

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii

v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy

Vás srdečne  pozývajú

na seminár:

Doc. Paed Dr. Jan Slavík, PhD

Univerzita v Plzni, ČR

výtvarný pedagóg, autor kníh, filozof,

tvorca konceptu artefiletiky

 

Medzi arteterapiou a expresívnou výchovou

              

21.6.2013 od 14,00- 18,30

Pd FUK v Bratislave, Šoltésovej 4

prízemie m.č.60

 

 

 

 

Cieľom semináru je prispieť k vysvetleniu princípov symbolizácie,

ktoré stoja na spoločných základoch pôsobnosti výtvarného prejavu

v arteterapii a v expresívnej výchove. Na základe Goodmanovho odlíšenia hlavných typov symbolizácie bude analyzovaný proces zvýznamňovania výtvarného výrazu

v sociálnom a kultúrnom kontexte. S využitím Fauconnierovho a

Turnerovho modelu konceptovej integrácie („blending“) bude navrhnutý výklad

pre vzťahy medzi arteterapeutickým a výchovným pôsobením.

 

Seminár uvedie a moderuje  Prof.PaedDr.Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD, akad.soch

vstupné : 8 euro

študenti   4 euro

 

Na seminári bude zabezpečená káva, čaj

Účastníci, ktorí o to vopred požiadajú,  obdržia  certifikát  o účasti

 

 

 

Návratka.

 

Zívaäzne sa prihlasujem  na seminár  Medzi arteterapiou a expresívnou výchovou

dńa 21.6.2013

Mám záujem o certifikát o účasti .

Meno:

Priezvisko:

Pracovisko/škola

Kontakt:

Vstupné bude zaplatené na mieste semináru.

Návratku pošlite mejlom na adresu jaroslavasickova@gmail.com do 18.6.2013

Tešíme sa na Vás!