Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Posted by: on May 24, 2017 | No Comments

Department of Art Education of Faculty of education ,Comenius university n Bratislava, Slovakia, Civic organisation Terra Therapeutica, Art Therapy Education Institute and Association of Slovak Art Therapists (ASA)

cordially invite you and your friends to attend an international art therapy conference

 

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

(art therapy with troubled families, art therapy with maltreated and abused children, art therapy with addicted, art therapy in building empathy and humanity of contemporary young generation)

 

Friday 16 June 2017

Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Račianska Str. 59, Aula, Ground Floor

Konference Výzvy arteterapie v “post truth” společnosti

Konference Výzvy arteterapie v “post truth” společnosti

Posted by: on May 22, 2017 | No Comments

 

 

Katedra výtvarnej výchovy PdfUK v Bratislave, OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii, ASA Asociácia slovenských arteterapeutov, pod záštitou dekanky PdFUK Prof. PaedDr. Alice Vančovej, CsC. Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu

Výzvy arteterapie v “post truth” spoločnosti

(arteterapia s problémovými rodinami, arteterapia s týranými a zneužívanými deťmi, arteterapia so závislými, arteterapia v budovaní empatie a humanity súčasnej mladej populácie)

 

dňa: 16. 6. 2017 od 8.00 – do19.00 hod.


miesto: PdFUK v Bratislave, Račianska 59, aula , prízemie


Prednášajúci: Ľubica Beňušková, Eliane G. Stefango, Jaroslava Šicková-Fabrici, Mária Slabejová, Mariana Kováčová, Peter Trepáč, Zuzana Ťulák Krčmáriková

 

Záväzná prihláška a podrobný program zde: 2017_konferencia, 2017_konferencia_EN.


Záväznú prihlášku a potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku prosím posielajte na mejlovú adresu: konferencia.arteterapia@gmail.com do 31. 5. 2017.
Súčasťou konferencie bude výstava prác študentov arteterapie vo foyer fakulty.
Učastníci konferencie obdržia certifikát.
Tešíme sa na Vás!

Finding Spaces, Making Places – International Art Therapy Conference 13-16 April 2016

Finding Spaces, Making Places – International Art Therapy Conference 13-16 April 2016

Posted by: on Mar 16, 2016 | No Comments

Goldsmiths, University of London

Keynote Speakers: Patrick Casement & Grayson Perry

http://www.gold.ac.uk/stacs/art-therapy-conference-2016/

 

New Cross, London SE 14 6NW, UK

This conference continues the exploration of contemporary art therapy practice initiated in our first conference here at Goldsmiths in 2013. Art therapists are of necessity engaged in making spaces, creating both physical and imagined spaces.  Finding places relates to both the physical setting and the place of the art therapist in organisations where they work.   We are wanting delegates to bring their own questions and insights in relation to space in art therapy to the conference, finding a place there for discussion and exploration, in workshops and in paper and panel presentations.

This year’s key note speakers are Grayson Perry (picture right) and Patrick Casement. Morning panel speakers are Haley Bermna, Chris Wood, Patricia Fenner, Fausto Sergej Sommer, Penelope Best and Sally Skaife.

Visit ATOL Art Therapy OnLine Vol 5 Issue 1 to explore the work of our previous conference.

Please email arttherapyconference2016 (@gold.ac.uk). Further information will be fortcoming in the near future.

Download the Programme (Word doc download)

How to register

Art Therapy Conference Registration Form (Word doc download)