UMENIE LIEČIŤ UMENÍM

UMENIE LIEČIŤ UMENÍM

Posted by: on May 7, 2018 | No Comments

Asociácia slovenských arteterapeutov v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricia Inštitútom vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica organizujú

dňa 8. 6. 2018

odborný arteterapeutický seminár a zážitkové workshopy

UMENIE LIEČIŤ UMENÍM

 

garantka:prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Miesto konania:
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela,
Ružová 13, Banská Bystrica

 

PROGRAM:
8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov a účastníčok

9:00 – 9:15 Otvorenie odborného arteterapeutického seminára

9:15 – 10:05 PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. – Arteterapia ako nástroj uzdravovania
10:05 – 10:20 Prestávka
10:20 – 11:10 prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD. – Potrebuje arteterapia etiku?
11:10 – 12:00 Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. – Využitie výtvarných aktivít v procese sebapoznávania
12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:20 I. blok workshopov

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD. – Hlina ako kontaktné a sociálne médium
Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. – Sebapoznávanie a arteterapia
PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. – Dospievajúci a arteterapia
Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – Krajina môjho tela
14:20 – 14:40 Prestávka

14:40 – 16:00 II. blok workshopov

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – Krajina môjho tela
Mgr. Andrea Geseová, Miroslav Randuška – Dar tichého slova
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., PhDr. Beata Žitniaková – Gurgová, PhD. – Arteterapia v pohybe
Mgr. Peter Trepáč – Správy z nevedomia

 

Více informací zde >>>

Prihláška zde >>>

Vyplnenú prihlášku prosím pošlite do 31.05.2018 na mailovú adresu:konferencia.asa@gmail.com

 

 

ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

Posted by: on Apr 25, 2018 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica, Katedra výtvarnej výchovy, Ateliér arteterapie Pedagogickej fakulty v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na odborný seminár

v piatok 25. mája 2018, od 8, 00 – 15, 00
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, 1. poschodie, m. č. 127

Prednášky
História a súčasné postavenie arteterapie v USA
Laura Greenstone, M.S., LPC, ATR-BC, ACS

certifikovaná poradkyňa a arteterapeutka so špecializáciou na traumu a domáce násilie a vplyv živelných pohrom na obyvateľstvo, profesionálna výtvarníčka a predstaviteľka americkej arteterapeutickej asociácie, suprevízorka, New Jersey, USA

Curriculum vitae Laura Greenstone zde: doc

Ako psychické poruchy ovplyvňujú tvorbu
Doc. Mudr. Igor Škodáček, PhD

klinický psychiater pre detský, adolescentný a dospelý vek, zaoberá sa výskumom v biologickej a sociálnej psychiatrii, lektor Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii, Bratislava

Umenie detí a bláznov – Art Brutt
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD

akademická sochárka, arteterapeutka, čestná prezidentka Asociácie slovenských arteterapeutov, autorka publikáciii o arteterapii, predstaviteľka Spirituálne- ekologickej- existenciálnej arteterapie s dlhoročnou ročnou praxou v oblasti praxe, výskumu i vzdelávania v arteterapii, Bratislava

Podoby arteterapie na psychiatrickom oddelení v Košiciach
Mgr. Andrea Orosová, PhD

liečebná pedagogička, psychoterapeutka, arteterapeutka pracujúca na psychiatrickom oddelení so skúsenosťami v oblasti prevencie psychických chorôb, ako aj riešení následkov, formou stabilizácie osobnosti a nadobudnutia efektívnych modelov správania sa.

 

Prihlášky posielajte do 15. 5. 2018 na emeilovú adresu: jaroslavasickova@gmail.com
alebo poštou na OZ Terra therapeutica, Rajtákova 50, 84103 Bratislava

Poplatok: študenti vstup voľný
ostatní 12 euro

 

Záväzná prihláška zde: pdf.

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

Posted by: on Nov 9, 2017 | No Comments

Asociácia slovenských arteterapeutov, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica organizujú

arteterapeutickú konferenciu

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE

Kdy: 9. 12. 2017

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Bela, Ružová 13, Banská Bystrica

 

Odborná garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad.soch.