ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

Posted by: on Apr 25, 2018 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica, Katedra výtvarnej výchovy, Ateliér arteterapie Pedagogickej fakulty v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na odborný seminár

v piatok 25. mája 2018, od 8, 00 – 15, 00
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, 1. poschodie, m. č. 127

Prednášky
História a súčasné postavenie arteterapie v USA
Laura Greenstone, M.S., LPC, ATR-BC, ACS

certifikovaná poradkyňa a arteterapeutka so špecializáciou na traumu a domáce násilie a vplyv živelných pohrom na obyvateľstvo, profesionálna výtvarníčka a predstaviteľka americkej arteterapeutickej asociácie, suprevízorka, New Jersey, USA

Curriculum vitae Laura Greenstone zde: doc

Ako psychické poruchy ovplyvňujú tvorbu
Doc. Mudr. Igor Škodáček, PhD

klinický psychiater pre detský, adolescentný a dospelý vek, zaoberá sa výskumom v biologickej a sociálnej psychiatrii, lektor Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii, Bratislava

Umenie detí a bláznov – Art Brutt
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD

akademická sochárka, arteterapeutka, čestná prezidentka Asociácie slovenských arteterapeutov, autorka publikáciii o arteterapii, predstaviteľka Spirituálne- ekologickej- existenciálnej arteterapie s dlhoročnou ročnou praxou v oblasti praxe, výskumu i vzdelávania v arteterapii, Bratislava

Podoby arteterapie na psychiatrickom oddelení v Košiciach
Mgr. Andrea Orosová, PhD

liečebná pedagogička, psychoterapeutka, arteterapeutka pracujúca na psychiatrickom oddelení so skúsenosťami v oblasti prevencie psychických chorôb, ako aj riešení následkov, formou stabilizácie osobnosti a nadobudnutia efektívnych modelov správania sa.

 

Prihlášky posielajte do 15. 5. 2018 na emeilovú adresu: jaroslavasickova@gmail.com
alebo poštou na OZ Terra therapeutica, Rajtákova 50, 84103 Bratislava

Poplatok: študenti vstup voľný
ostatní 12 euro

 

Záväzná prihláška zde: pdf.

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

Posted by: on Nov 9, 2017 | No Comments

Asociácia slovenských arteterapeutov, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica organizujú

arteterapeutickú konferenciu

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE

Kdy: 9. 12. 2017

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Bela, Ružová 13, Banská Bystrica

 

Odborná garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad.soch.

 

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Posted by: on May 24, 2017 | No Comments

Department of Art Education of Faculty of education ,Comenius university n Bratislava, Slovakia, Civic organisation Terra Therapeutica, Art Therapy Education Institute and Association of Slovak Art Therapists (ASA)

cordially invite you and your friends to attend an international art therapy conference

 

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

(art therapy with troubled families, art therapy with maltreated and abused children, art therapy with addicted, art therapy in building empathy and humanity of contemporary young generation)

 

Friday 16 June 2017

Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Račianska Str. 59, Aula, Ground Floor