SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

Posted by: on Nov 9, 2017 | No Comments

Asociácia slovenských arteterapeutov, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica organizujú

arteterapeutickú konferenciu

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE

Kdy: 9. 12. 2017

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Bela, Ružová 13, Banská Bystrica

 

Odborná garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad.soch.

 

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Posted by: on May 24, 2017 | No Comments

Department of Art Education of Faculty of education ,Comenius university n Bratislava, Slovakia, Civic organisation Terra Therapeutica, Art Therapy Education Institute and Association of Slovak Art Therapists (ASA)

cordially invite you and your friends to attend an international art therapy conference

 

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

(art therapy with troubled families, art therapy with maltreated and abused children, art therapy with addicted, art therapy in building empathy and humanity of contemporary young generation)

 

Friday 16 June 2017

Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Račianska Str. 59, Aula, Ground Floor

Konference Výzvy arteterapie v “post truth” společnosti

Konference Výzvy arteterapie v “post truth” společnosti

Posted by: on May 22, 2017 | No Comments

 

 

Katedra výtvarnej výchovy PdfUK v Bratislave, OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii, ASA Asociácia slovenských arteterapeutov, pod záštitou dekanky PdFUK Prof. PaedDr. Alice Vančovej, CsC. Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu

Výzvy arteterapie v “post truth” spoločnosti

(arteterapia s problémovými rodinami, arteterapia s týranými a zneužívanými deťmi, arteterapia so závislými, arteterapia v budovaní empatie a humanity súčasnej mladej populácie)

 

dňa: 16. 6. 2017 od 8.00 – do19.00 hod.


miesto: PdFUK v Bratislave, Račianska 59, aula , prízemie


Prednášajúci: Ľubica Beňušková, Eliane G. Stefango, Jaroslava Šicková-Fabrici, Mária Slabejová, Mariana Kováčová, Peter Trepáč, Zuzana Ťulák Krčmáriková

 

Záväzná prihláška a podrobný program zde: 2017_konferencia, 2017_konferencia_EN.


Záväznú prihlášku a potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku prosím posielajte na mejlovú adresu: konferencia.arteterapia@gmail.com do 31. 5. 2017.
Súčasťou konferencie bude výstava prác študentov arteterapie vo foyer fakulty.
Učastníci konferencie obdržia certifikát.
Tešíme sa na Vás!