Supervízny arteterapeutický seminár s Dr. Tamar Hazut

Posted by: on Nov 8, 2017 | No Comments

 OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii Vás srdečne pozýva na

Supervízny arteterapeutický seminár

s významnou izraelskou arteterapeutkou

Dr. Tamar Hazut  – Univerzita v Haife, Izrael

 

dátum:  4. december  2017

 

čas: od 10, 00 do 19, 00 hod ( 8, 5 hodín)

cena : 80 Euro

miesto: Centrum OZ Terra therapeutica v Lamači , Rajtákova 50, Bratislava.

 

V cene je  zahrnutý lektorský honorár za supervíziu, výtvarný materiál, certifikát o účasti a malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na Vás!

Supervízny seminár pre arteterapeutov z praxe

Supervízny seminár pre arteterapeutov z praxe

Posted by: on Jun 9, 2016 | No Comments

Lektorky:

Dr. Tamar Hazut – Haifa (Izrael) – významná a medzinárodne uznávaná izraelská arteterapeutka povedie už v poradí druhý supervízny seminár na Slovensku

Prof. Jaroslava Šicková-Fabrici – Inštitút vzdelávania v arteterapii – Bratislava (Slovensko)

Sobota 3. 9. 2016

Od  8.00–19.00 (12 hodín)

Miesto: Centrum Terra therapeutica, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava

 

Cena: 100 euro
V cene sú zahrnuté: pitný režim, obed, výtvarný materiál a certifikát o absolvovaní supevízie.

Záväzné prihlášky, prosím, posielajte mejlom do 30. 7. 2016 na adresu:
jaroslavasickova@gmail.com

 

Záväzná prihláška:

Týmto sa záväzne prihlasujem na supervízny seminár dńa 3. 9. 2016

Meno:
Adresa:
Kontakt:
/mobil, mejl/

Poplatok zaplatím na mieste konania seminára.

Dátum:

Záber z arte seminárov

Záber z arte seminárov

Posted by: on Jun 12, 2013 | No Comments