Quo Vadis (Art) Terapia? (English)

Posted by: on Feb 21, 2011 | No Comments

Dear colleges, dear friends, we have a pleasure to invite you to apply for congress

Quo vadis (art) therapy?

which will be hold on April 15th – April 16th 2011 in Bratislava, Slovakia.

We are glad to announce that the famous and internationally acknowledged specialists in the field of art, psychology and art therapy like   Prof. István Hardi, psychiatrist and art therapist from Budapest, Dr. Zoltán Vass, psychologist from Budapest, Tamar Hazut, art therapist from Israel, Dr. Nathan Corbitt, music therapist and President of Build a Bridge organisation from Philadelphia, USA and Vivien Nix Early, therapist and social activist from Philadelphia, USA, Dr. Betty Harzel, art therapist from Drexler University in Philadelphia, USA, Roger Nelson, actor and drama therapist from California, USA, Asoc. Prof. Kateřina Dytrová, intermedial artist from Ústí nad Labem, Czech republic, PhDr, Marie Lhotová, PhD., President of Czech Art therapy Association, Prof. Irina Subgatulina,  psychologist and psychotherapist from Sigmund Freud Institute in Wien, Austria have confirmed their participation in congress.

Thank you for applying and for passing this information to your colleges and students. We are looking forwards to meet you during time congress in April in Slovakia, Bratislava.

Quo Vadis (Art) Terapia?

Posted by: on Feb 21, 2011 | No Comments

Vážení priatelia, milí kolegovia,
srdečne a s radosťou si dovoľujeme pozvať Vás a Vašich priateľov  v prílohe priloženou pozvánkou s prihláškou na medzinárodnú  konferenciu:

Quo vadis (art) therapia?

15. – 16. apríl 2011, Bratislava

Svoju účasť prisľúbili viacerí významní zahraniční hostia ako  Prof. István Hardi, psychiater a arteterapeut z Budapešti, Dr. Zoltán Vass, psychológ z Budapešti, Tamar Hazut, arteterapeutka z Izraela, Dr. Nathan Corbitt, muzikoterapeut a prezident organizácie BuildaBridge z Filadelfie, USA, Vivien Nix Early, afro-americká aktivistka a terapeutka, USA, Dr. Betty Harzel, arteterapeutka a pedagogička z Drexler Univerzity vo Filadelfii, USA, Roger Nelson, herec a terapeut z Kalifornie, USA, Prof. Pavel Kalina, arteterapeut a kunsthistorik z Prahy, Doc. Kateřina Dytrová, intermediálna umelkyňa a pedagogička z Ústí nad Labem, ČR, PhDr, Marie Lhotová, PhD., predsedkyňa asociácie českých arteterapeutov, Prof. Irina Subgatulina,  psychologička a terapeutka z Freudovho inštitútu vo Viedni, Rakúsko.

Prosíme Vás sprostredkovať pozvánku na Vašich pracoviskách aj medzi Vašimi priateľmi a známymi.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás a Vašich priateľov na konferencii v apríli!

Za organizátorov

Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici , PhD., akad.soch
Ján Šicko, akad.soch
PhDr. Viera Andreánska, PhD.

Doporučujeme Vám zabezpečit si ubytovanie v blízkom hoteli – účelovom zariadení MV (peši 10 minút)
www.suza.sk/ba/svk/index.php?page=referencie

Na stiahnutie:
Prihláška na konferenciu: http://www.terratherapeutica.sk/downloads/QuoVadisKonfPrihlaskaSK.doc
Pozvánka: http://www.terratherapeutica.sk/downloads/QuoVadisKonfSprievodnyListSK.doc