SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE

Posted by: on Feb 1, 2016 | No Comments

(UMĚNÍ – TERAPIE – SPIRITUALITA)

V pátek 25. září 2015 byl zahájen ve Vršovickém Husově sboru v Praze 3. ročník mezinárodní konference společnosti Kreatos (obecně prospěšná společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a vzdělávání v oblasti humanitních věd), tentokrát s názvem Spirituální dimenze arteterapie.

Třemi základními obsahovými pilíři konference byly tématické oblasti: spirituální dimenze arteterapie, traumata v arteterapii a integrace v arteterapii. Nad konferencí, která byla garantovaná Českou arteterapeutickou asociací a Slovenskou arteterapeutickou asociací, převzal záštitu biskup Mons. Václav Malý a ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček.

Členem programového a organizačního výboru byla i prof. Šicková-Fabrici, která v druhý den konference přednesla svůj příspěvek s názvem Je suis étrangére – Som pútnička (O putování a spiritualitě každodennosti).

Souběžně s konferencí byla v místě jejího konání zahájena výstava děl prof. Šickové-Fabrici. Instalace bronzových a keramických sochařských děl byla situována přímo do liturgických prostor Husova sboru ve Vršovicích a stala se tak součástí bohoslužebného dění až do 25. 10. Výstava byla zakončena slavnostní derniérou na které promluvila psychoterapeutka dr. Darja Kocábová a kurátor dr. Jan Buchta.

 

Spirituální dimenze arteterapie – celý program