Supervízny seminár pre arteterapeutov z praxe

Posted by: on Jun 9, 2016 | No Comments

Lektorky:

Dr. Tamar Hazut – Haifa (Izrael) – významná a medzinárodne uznávaná izraelská arteterapeutka povedie už v poradí druhý supervízny seminár na Slovensku

Prof. Jaroslava Šicková-Fabrici – Inštitút vzdelávania v arteterapii – Bratislava (Slovensko)

Sobota 3. 9. 2016

Od  8.00–19.00 (12 hodín)

Miesto: Centrum Terra therapeutica, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava

 

Cena: 100 euro
V cene sú zahrnuté: pitný režim, obed, výtvarný materiál a certifikát o absolvovaní supevízie.

Záväzné prihlášky, prosím, posielajte mejlom do 30. 7. 2016 na adresu:
jaroslavasickova@gmail.com

 

Záväzná prihláška:

Týmto sa záväzne prihlasujem na supervízny seminár dńa 3. 9. 2016

Meno:
Adresa:
Kontakt:
/mobil, mejl/

Poplatok zaplatím na mieste konania seminára.

Dátum: