Monografie Jaroslava Šicková-Fabrici, Art & Art therapy

Posted by: on Dec 13, 2016 | No Comments

V polovině ledna očekáváme vydání monografie Jaroslava Šicková-Fabrici, Art & Art therapy, knihy, která představuje život a dílo této sochařky, arteterapeutky, teoretičky a pedagožky. Kniha vychází v nakladatelství Petrus a jednotlivé texty jsou doplněny o bohatý obrazový materiál.

 

“Kniha Jaroslavy Šickové je vlastně knihou o Jaroslave Šickovej a jej príbehu výtvarníčky, autorky, ženy, ktorá dala význam slovu arteterapia. Parafrázujúc citát z knihy, že autorka sníva na pravom boku o umení a na l’avom boku o arteterapii, dodávam, že Jaroslava je človek, ktorý nielen sníva, ale neobyčajne aktívne svoje sny aj napĺňa. Ako stále jedna z mála žien-socháriek sa venuje aj tvorbe monumentálnych diel a jej zásluhy v oblasti inšitucionalizácie a popularizácie arteterapie sú neocenitel’ným príspevkom k tomu, aby naša krajina bola humánejším miestom pre život.”

Mária Rišková, historička umenia, riaditel’ka Slovenského centra dizajnu