Supervízny arteterapeutický seminár s Dr. Tamar Hazut

Posted by: on Nov 8, 2017 | No Comments

 OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii Vás srdečne pozýva na

Supervízny arteterapeutický seminár

s významnou izraelskou arteterapeutkou

Dr. Tamar Hazut  – Univerzita v Haife, Izrael

 

dátum:  4. december  2017

 

čas: od 10, 00 do 19, 00 hod ( 8, 5 hodín)

cena : 80 Euro

miesto: Centrum OZ Terra therapeutica v Lamači , Rajtákova 50, Bratislava.

 

V cene je  zahrnutý lektorský honorár za supervíziu, výtvarný materiál, certifikát o účasti a malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na Vás!

Záväznú prihlášku a zálohu 30 euro  prosím posielajte na adresu jaroslavasickova@gmail.com do 15.11. 2017.

 

________________________________________________________

Záväzná prihláška

 

 

Meno:

Priezvisko:

Pracovisko:

Konakt:

 

Týmto sa záväzne prihlasujem na supervízny seminár dňa  4. 12 . 2017.

 

Zálohu  30 euro zaplatím do 15. 11. 2017

na účet:  SK56 0200 0000 0013 7387 0855

zbytok poplatku 50 euro doplatím osobne na začiatku seminára.

 

Dátum:

Podpis: