ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI

Posted by: on Apr 25, 2018 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica, Katedra výtvarnej výchovy, Ateliér arteterapie Pedagogickej fakulty v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na odborný seminár

v piatok 25. mája 2018, od 8, 00 – 15, 00
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, 1. poschodie, m. č. 127

Prednášky
História a súčasné postavenie arteterapie v USA
Laura Greenstone, M.S., LPC, ATR-BC, ACS

certifikovaná poradkyňa a arteterapeutka so špecializáciou na traumu a domáce násilie a vplyv živelných pohrom na obyvateľstvo, profesionálna výtvarníčka a predstaviteľka americkej arteterapeutickej asociácie, suprevízorka, New Jersey, USA

Curriculum vitae Laura Greenstone zde: doc

Ako psychické poruchy ovplyvňujú tvorbu
Doc. Mudr. Igor Škodáček, PhD

klinický psychiater pre detský, adolescentný a dospelý vek, zaoberá sa výskumom v biologickej a sociálnej psychiatrii, lektor Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii, Bratislava

Umenie detí a bláznov – Art Brutt
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD

akademická sochárka, arteterapeutka, čestná prezidentka Asociácie slovenských arteterapeutov, autorka publikáciii o arteterapii, predstaviteľka Spirituálne- ekologickej- existenciálnej arteterapie s dlhoročnou ročnou praxou v oblasti praxe, výskumu i vzdelávania v arteterapii, Bratislava

Podoby arteterapie na psychiatrickom oddelení v Košiciach
Mgr. Andrea Orosová, PhD

liečebná pedagogička, psychoterapeutka, arteterapeutka pracujúca na psychiatrickom oddelení so skúsenosťami v oblasti prevencie psychických chorôb, ako aj riešení následkov, formou stabilizácie osobnosti a nadobudnutia efektívnych modelov správania sa.

 

Prihlášky posielajte do 15. 5. 2018 na emeilovú adresu: jaroslavasickova@gmail.com
alebo poštou na OZ Terra therapeutica, Rajtákova 50, 84103 Bratislava

Poplatok: študenti vstup voľný
ostatní 12 euro

 

Záväzná prihláška zde: pdf.