UMENIE LIEČIŤ UMENÍM

Posted by: on May 7, 2018 | No Comments

Asociácia slovenských arteterapeutov v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricia Inštitútom vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica organizujú

dňa 8. 6. 2018

odborný arteterapeutický seminár a zážitkové workshopy

UMENIE LIEČIŤ UMENÍM

 

garantka:prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Miesto konania:
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela,
Ružová 13, Banská Bystrica

 

PROGRAM:
8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov a účastníčok

9:00 – 9:15 Otvorenie odborného arteterapeutického seminára

9:15 – 10:05 PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. – Arteterapia ako nástroj uzdravovania
10:05 – 10:20 Prestávka
10:20 – 11:10 prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD. – Potrebuje arteterapia etiku?
11:10 – 12:00 Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. – Využitie výtvarných aktivít v procese sebapoznávania
12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 14:20 I. blok workshopov

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD. – Hlina ako kontaktné a sociálne médium
Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. – Sebapoznávanie a arteterapia
PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. – Dospievajúci a arteterapia
Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – Krajina môjho tela
14:20 – 14:40 Prestávka

14:40 – 16:00 II. blok workshopov

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. – Krajina môjho tela
Mgr. Andrea Geseová, Miroslav Randuška – Dar tichého slova
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., PhDr. Beata Žitniaková – Gurgová, PhD. – Arteterapia v pohybe
Mgr. Peter Trepáč – Správy z nevedomia

 

Více informací zde >>>

Prihláška zde >>>

Vyplnenú prihlášku prosím pošlite do 31.05.2018 na mailovú adresu:konferencia.asa@gmail.com