Jaroslava Šicková-Fabrici SOLA GRATIA

Posted by: on Jan 5, 2019 | No Comments

Výstava sochárskych prác, predstavenie monografie, prednáška.

Všetky podujatia sú súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie
Expresívne terapie vo vedách o človeku

vo štvrtok 17.1.2019

9:15 — 9:45

Spiritualita v umení a v arteterapii (prednáška)

prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková-Fabrici, akad. sochárka, PhD.

9:45 — 10:30

Uvedenie monografie J. Šickovej Art & Art therapy

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

10: 30 — 11:00

vernisáž výstavy sochárskych prác J. Šickovej-Fabrici

s názvom «Sola gratia«

 

Výstavu otvorí kurátorka  doc. PhDr. Ľuba Belohradská, CSc.

V hudobnom programe vystúpi umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Evald Danel

Miesto: Katolícka univerzita, Univerzitná knižnica, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, modré podlažie (2.poschodie)

 

Tešíme sa na Vás!