Seminár s Barbarou Wheeler

Posted by: on Sep 19, 2019 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy a Ateliérom areterapie PdfUK v Bratislave

Vás srdečne pozýva na odborný seminár s významnou americkou muzikoterapeutkou

Prof. Barbarou Wheeler

Témy:

Pohľad na medzinárodné perspektívy muzikoterapie
(Music Therapy: An Overview an International Perspective)

Muzikoterapia v onkológii
(Music Therapy in Oncology)

Kedy:

Pondelok 21. 10. 2019 od 10,30 do 15,30
(s krátkou prestávkou cez obed a občesrvením)

Miesto:

Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 57,
2. poschodie, miestnost č.-209

preklad z angličtiny do slovenčiny zabezpečíme

Poplatok: 25 Eur / Študenti 12 Eur

Prihlášky posielajte do 30. 9. 2019 na mejlovu adresu

alexandraveresova@gmail.com alebo

jaroslavasickova@gmail.com

Tešíme sa na Vás!

Prof. Barbara L. Wheeler PhD, MT- BC prednášala v rokoch 1975-2000 na Montclair State University, New Jersey, USA, kde získala titul emeritnej profesorky. Iniciovala muzikoterapeutický výskum na University of Louisville v roku 2000. V roku 2011 odišla do dôchodku. Prednášala v USA a v zahraničí. Bola aktívnou muzikoterapeutkou v klinickej praxi, kde pracovala s rôznorodou klientelou. Editovala a spolupracovala ako spoluautorka na viacerých odborných publikáciách a množstve článkov Je bývalou prezidentkou Americkej Muzikoterapeutickej Asociácie. V roku 2017 bola ocenená cenou Svetovej federácie muzikoterapeutov a v roku 2019 je nominovaná na Celoživotnú cenu od Americkej muzikoterapeutickej asociácie, ktorú si prevezme v novembri.