Projekt REBIRTH

Posted by: on Feb 19, 2020 | No Comments

Jaroslava Šicková-Fabrici, Terra therapeutica

 

Motto:

Vždy som si myslel, že najdôležitejšie enviromentálne problémy sú strata biodiverzity, kolaps ekosystému a zmena klímy. Dúfal som, že 30 rokov dobrej vedy tieto problémy vyrieši. Ale mýlil som sa. Hlavné enviromentálne problémy sú sebectvo, závisť a apatiaa na to, aby sme si s nimi poradili, potrebujeme spiritulálnu a kultúrnu transformáciu. My vedci však  nevieme, ako na to…

Gus Speth – americký vedec, enviromentálny právnik a advokát

 
miesto: Synagóga Lučenec

termín: jún – september 2020

vernisáž: nedeľa 30.6. 2020

finisáž: 30. 8. 2020

Výstava sa uskutoční v jubilejním, 20 roku existencie OZ Terra therapeutica,

5. výročia rekonštrukcie synagógy v Lučenci a životného jubilea prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej-Fabrici, Ph.D., akad. sochárky, štatutárky a predsedníčky OZ Terra therapeutica, ktorá má rodinné korene v Lučenci.

Rodina Jaroslavy Šicková musela pred začatím 2. sv vojny nedobrovoľne opustiť svoj dom v Lučenci, pretože mesto zo dńa na deń rohodnutím politikov po tkz. Viedenskej arbitráži viac nepatrilo do územia bývalého Československa, ae do Maďarska. Až po skončení 2. sv. vojny a navrátení mesta späť, sa rodina do neho mohla vrátiť a obnoviť ho, pretože bol podobne ako synagóga vykradnutý a zdevastovaný. Jaroslava prežila potom v tomto obnovenom dome, dome svojich starých rodičov, šťastné detstvo, ktoré determinuje jej vrúcny vztah k Lučencu a k Novohradu na celý ďalší život.

Výstava s názvom Rebirth, bude jej ľudským i umeleckým holdom mestu Lučenec v kontexe osobnom i širšom.

Nenesie viacero explicitných i implicitných významov.

Je pripomenutím obnovy lučenskej synagógy, rodinného krbu ale aj obnovy ľudskosti a dôstojnosti jednotlivca i spoločnosti pomocou umenia a z neho odvodenými postupmi, ktoré propaguje a praktizuje OZ Terra therapeutica.

Profesorka PaedDr. Jaroslava Šicková, Ph.D., akad.soch., ktorá sa okrem arteterapie venuje svojej umeleckej tvorbe od skončenia štúdií sochárstava na VŠVU, sa arteterapii sa začala venovať už v roku 1984, kedy začala pracovať v Ústavu profesora Matulaya v Bratislave, Dúbravke s deťmi s mentálnym postihnutím.

V roku 2000 založila spolu s manželom Jánom Šickom, akad.soch. a tromi študentkami arteterapie OZ Terra therapeutica.

Od roku 2010 je riaditeľkou Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii a od roku 2014 čestnou prezidenkou Asociácie slovenských arteterapeutov.

Od roku 2019 je členkou EFAT – európskej federácie arteterapeutov registrovaná so štatútom „pionierka v obore”.

Jej aktivity v oblasti umenia i arteterapie majú medzinárodný rozmer.

 

Výstava bude realizovaná vo viacerých myšlienkových rovinách i umeleckých médiách.

 

Inštalácia

10 blokov v autorskej koncepcii J. Šickovej s názvom DECALOG pred synagógou.

Videoprojekcia 

V interiéri synagógy bude premietaný film Rebirth na dominatnú stenu.

Sochárske objekty

V interieri synágogy budú inštalované sochárske objekty J. Šickovej z miestnej hliny, ktoré majú materiálové i myšlienkové prepojenie  na exeteriérovú  inštaláciu.

Arteterapeutický workshop 

Súčasťou výstavy bude arteterapeutický workshop s významnou izraelskou arteterapeutkou Dr. Tamar Hazut, ktorá sa v medzinárodnom meradle venuje ľuďom, ktorí prežili traumu, kde bude premietaný aj film o izraelskej umelkyni, ktorá má pôvod na Slovensku a ktorej príbuzní prežili Holocaust.

Súťaž odborných textov:

Na finisáži výstavy budú vyhlásené výsledky súťaže odborných arteterapeutických textov, ktorý iniciuje OZ Terra Therapeutica

Katalóg

K podujatiu bude vydaný katalóg, ktorého existencia umožní v tlačenej forme ďalej propagovať myšlienky filozofie Rebirth.

Ciele projektu:

Výchovný, výtvarný, arteterapeutický, medzinárodný kontext

Pripomenutie si významých výročí a jubileí

Sprostredkovanie posolstva nádeje na obnovenie,

znovuzrodenie vekmi overených etických a morálnych princípov,

znovuzrodenie a ochranu krajiny i

obnovenie telesného, psychického i duchovného zdravia človeka prostreníctvom umenia,

Spolupráca miestnej organizácie na projekte:

Projekt bude realizovaný v spolupráci s NO Alternatíva nezávislého života so sídlom v Lučenci, ktorý vedie bývalá študentka arteterapie Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii pri TT  Mirka Lacová. Klienti tohoto združenia budú účastníkmi workshopov a ich diela budú paralelne vystavené v kaštieli Slatinka pri Lučenec.