Arteterapeutická literárna súťaž

Posted by: on Feb 19, 2020 | No Comments

Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii pri OZ Terra therapeutica vypisuje týmto odbornú súťaž o

najlepšiu arteterapeuticku štúdiu (kazuistiku)

formou kvalitatívneho výskumu s použitím techník Spirituálne-ekologickej arteterapie.

Súťaže sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej práce, a podobne, ktorí vo svojej práci využivajú arteterapiu, primárne absolventi alebo v súčasnosti študujúci učastníci štúdia arteterapie v Inštitúte pre vzdelávenie v arteterapii pri OZ Terra therapeutica, nie je to však podmienkou!

Podmienky súťaže:

Zaslanie textu v adjustovanej podobe v rozsahu: 15-20 strán plus fotodokumentácia

Termín odoslania:

do 5. 5. 2020 v písomnej aj elektronickej forme

Adresa: OZ Terra therapeutica, Rajtákova 50, 841 03

 

Zaslané príspevky posúdi odborná porota.

Výsledky budu ohlásené a ceny odovzdané na záverečnom workshope v Lučenskej synagíge 30. 8. 2020.

 

Ceny:

1. cena:  umelecké dielo od Jána alebo Jaroslavy Šickovcov

2. cena: bezplatný prístup na odborné akcie organizované OZ TT v roku 2020/21

3. cena: odborná literatúra