Quo Vadis (Art) Terapia? – Program

Posted by: on Mar 10, 2011 | No Comments

Miesto konania:
Bratislava, Bartókova 8
(Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK)

Dátum konania:
15. – 16. 4. 2011

Program:
Roger Nelson, herec a terapeut z USA:
The Man From Aldersgate. Muž z Aldergate – Divadelná hra jedného herca

Dr. Nathan Corbitt, arteterapeut z USA:
Umenie transformujúce spoločnosť

Prof. Istvan Hardi, psychiater z Maďarska:
Vizuálna expresia pokušenia (v reflexii reprezentácie Svätého Antónia)

Dr. Zoltán Vass, psychológ  z Maďarska:
Metóda SSCA. Šesťdesiaty druhý kresebný test (SSDT)

Prof. Tamar Hasut, arteterapeutka z Izraela:
Rozdiely medzi tým „Čo vidím?“ a „Ako to vyzerá?“

Dr. Edna Shapir, arteterapeutka z Izraela:
Prvky Self terapie prostredníctvom voľných kresieb v detstve

Prof. Irina Sibgatullina, psychologička a arteterapeutka z Ruska:
Resonante Cocreation: psycho-biologický a klinický aspekt metódy; Psychoanalytická dimenzia času vyjadrená  pomocou umenia

Prof. Wita Schulz, arteterapeutka z Poľska:
Umenie kontra terorizmus – Nové výzvy pre arteterapiu

Dr. Marie Lhotová, predsedkyňa Českej asociácie arteterapeutov z ČR:
Arteterapia a jej prínos v prístupoch k chronickej  bolesti; Vstup do imaginatívnej krajiny

Doc.  Kateřina Dytrtová, výtvarníčka a hudobníčka z ČR:
Rytmus

Mgr. Noemi Komrsková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka, supervizorka z ČR:
Muzikoterapia pre spastické deti

Prof. Jaroslava Šicková-Fabrici, akad. sochárka a Ján Šicko, akad. sochár, arteterapeuti zo Slovenska:
Blízkosť v umení a v arteterapii

Počas konferencie bude prebiehať výstava výtvarných diel  dvoch nevidiacich výtvarníčiek