International sculpture symposium Ozdin 2012-Medzinárodné sochárske sympózium, Ozdín 2012

Posted by: on Oct 23, 2012 | One Comment

1 Comment

 1. Jaroslava Fabrici-Šicková
  November 7, 2012

  SOCHÁRI VYTVORILI
  Prameń živej vody.
  Sympózium v Ozdíne sa vydarilo.

  Novohradské noviny, MY
  9.9.2012

  V dňoch 5.-15.8 2012 sa v obci Ozdín uskutočnilo už druhé medzinárodné sochárske sympózium v intenciách motta. L´art pour la santé.( umenie pre zdravie)
  Toto podujatie zorganizovalo OZ Terra therapeutica v spolupráci s obecným úradom v Ozdíne, zastúpeným jeho starostom pánom Dušanom Vývlekom, za podpory Ministerstva kultúry SR ,Bulharského kultúrneho centra, Vodostavu Zlaté Moravce, reprezentovaného pánom Stanislavom Orovnickým.
  Sympózium bolo venované 1150.výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.
  Účastníci sympózia boli Ivan Rusev z Bulharska, Ján Rakytka z ČR a slovenskí sochári Jaroslava Šicková-Fabrici, Ján Šicko a Filip Šicko, ktorí už zorganizovali niekoľko ročníkov sochárskych sympózií na Slovensku ( Dudince 2000, Topolčianky 2004,2008, Kalinovo 2004 -2010, Ozdín 2011) a sami sa zúčastnili na desiatkach podobných podujatí v krajinách Európy, Ázie i Austrálie..
  Spomenutí sochári vytvorili na mieste pôvodnej skládky kameňa zakrývajúcej vyvierajúci prameň sochársko- architektonický komplex s názvom Prameň živej vody.
  Materiálom, z ktorého je výtvarná kompozícia vytvorená je kombináciou domáceho tuhárskeho mramoru a macedonského travertínu. Dotvára ich terracotová plastika výtvarníka Jána Rakytku, rodáka z Novohradu, ktorý ale žije trvalo v Prahe, trpiaceho zrakovým postihnutím. Súčasťou medzinárodného sochárskeho sympózia bolo aj popoludnie duchovnej hudby a poézie z veršov ozdínskych rodákov alebo tých autorov, ktorí časť svojho života prežili v tejto malebnej dedinke v povodí Ípľa: Samuela Činčuráka, Vladimíra Betinu, Samuela Spišiaka, Jaroslavy Fabrici rodenej Ďuriškovej a Ondreja Fabriciho. Ozdín bol v 30.rokoch minulého storočia centrom duchovného a kultúrneho prebudenia. Mimochodom, dedina je dodnes známa tým, že nemá krčmu a raritná faktom, že voda v jej obecnom vodovode je vedená v sklenených potrubiach.
  V hudobných vstupoch účinkovali Evald Danel ( husle) umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra z Bratislavy a Dagmar Danelová ( organ) a mladý miestny hudobník Oliver. Tokaj ( saxafón).Poéziu prednášala Marta Moravská. Toto podujatie sa konalo v Evanjelickom chráme v Ozdíne 12.8.2012. Podľa ohlasov poslucháčov spomenutého popoludnia a následného slávnostného odovzdania Prameňa ozdínčanom, ktorých počet bol nad očakávanie vysoký okolo 100 a samotná dedinka Ozdín má len 185 obyvaterľov,,bol celý projekt sympózia prijatý veľmi pozitívne a ozvali sa hlasy navrhujúce, aby sa takého výtvarne – hudobne – literárne podujatia stali každoročnou letnou tradíciou v obci Ozdín.
  S.

Leave a Reply

Spam Protection by WP-SpamFree