Predsedkyňa združenia:
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD., akad. soch.

Pracovníci:

Ján Šicko, akad. soch.

Ing. Jana Thullnerová

Mgr. Zuzana Thullnerová

PhDr.Viera Andreánska, PhD

Judr.Margita Medveczká

Mária Ďurišová

Členovia rady:

Mgr. Jana Vlašičová
Phdr. Slavomír Krúpa, PhDr