Finančná podpora:
Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.
Nadácia pre podporu Občianskych aktivít, NPOA.
Nadácia Emílie Kováčovej.
Ing. Pavol Meško, Tatra Banka, Banská Bystrica.
Prvá stavebná sporiteľňa.
Ministerstvo financií.
Miestny úrad Lamač.
Ing. Pavel Šesták.
Ing. Ladislav Veršovský
Montex s r.o.
Kalinit, Kalinovo.
Ing. Jozef Vyskoč, Ekostavby, Nitra.