Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, Slovensko
Bankové spojenie: VÚB a.s. č.ú. 1373870855/0200
IČO 318 02 605
Tel: +421 903 817 795
Mail: jaroslavasickova@gmail.com