Hodnoty v ktoré veríme
Východisko Centra Terra therapeutica tkvie vo filozofii lásky k blížnemu, služby potrebným, zodpovednosti “silnejších” za “slabších”, zodpovednosti umenia za liečbu súčasnej spoločnosti. Základom našej práce je nadviazanie vzťahu a hlboký rešpektujúci záujem o človeka a jeho problémy.

Jaroslava Šicková-Fabrici : Dvere večnosti, žula, 2013 Južná Kórea