Občianske združenie Terra therapeutica je mimovládna nezisková organizácia. Slovo Terra má viacero významov. Terra v latinskom jazyku znamená hlina, zem, ale aj územie. V spojení so slovom therapeutica nadobúda význam liečivá hlina, zem, ale takisto liečivé územie.

Supervízny arteterapeutický seminár s Dr. Tamar Hazut

Posted by: on Nov 8, 2017 | No Comments

 OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii Vás srdečne pozýva na

Supervízny arteterapeutický seminár

s významnou izraelskou arteterapeutkou

Dr. Tamar Hazut  – Univerzita v Haife, Izrael

 

dátum:  4. december  2017

 

čas: od 10, 00 do 19, 00 hod ( 8, 5 hodín)

cena : 80 Euro

miesto: Centrum OZ Terra therapeutica v Lamači , Rajtákova 50, Bratislava.

 

V cene je  zahrnutý lektorský honorár za supervíziu, výtvarný materiál, certifikát o účasti a malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na Vás!

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

Posted by: on May 24, 2017 | No Comments

Department of Art Education of Faculty of education ,Comenius university n Bratislava, Slovakia, Civic organisation Terra Therapeutica, Art Therapy Education Institute and Association of Slovak Art Therapists (ASA)

cordially invite you and your friends to attend an international art therapy conference

 

Challenges of Art Therapy in the “Post Truth” Society

(art therapy with troubled families, art therapy with maltreated and abused children, art therapy with addicted, art therapy in building empathy and humanity of contemporary young generation)

 

Friday 16 June 2017

Faculty of Education, Comenius University in Bratislava

Račianska Str. 59, Aula, Ground Floor

Konference Výzvy arteterapie v “post truth” společnosti

Konference Výzvy arteterapie v “post truth” společnosti

Posted by: on May 22, 2017 | No Comments

 

 

Katedra výtvarnej výchovy PdfUK v Bratislave, OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii, ASA Asociácia slovenských arteterapeutov, pod záštitou dekanky PdFUK Prof. PaedDr. Alice Vančovej, CsC. Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu

Výzvy arteterapie v “post truth” spoločnosti

(arteterapia s problémovými rodinami, arteterapia s týranými a zneužívanými deťmi, arteterapia so závislými, arteterapia v budovaní empatie a humanity súčasnej mladej populácie)

 

dňa: 16. 6. 2017 od 8.00 – do19.00 hod.


miesto: PdFUK v Bratislave, Račianska 59, aula , prízemie


Prednášajúci: Ľubica Beňušková, Eliane G. Stefango, Jaroslava Šicková-Fabrici, Mária Slabejová, Mariana Kováčová, Peter Trepáč, Zuzana Ťulák Krčmáriková

 

Záväzná prihláška a podrobný program zde: 2017_konferencia, 2017_konferencia_EN.


Záväznú prihlášku a potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku prosím posielajte na mejlovú adresu: konferencia.arteterapia@gmail.com do 31. 5. 2017.
Súčasťou konferencie bude výstava prác študentov arteterapie vo foyer fakulty.
Učastníci konferencie obdržia certifikát.
Tešíme sa na Vás!