Občianske združenie Terra therapeutica je mimovládna nezisková organizácia. Slovo Terra má viacero významov. Terra v latinskom jazyku znamená hlina, zem, ale aj územie. V spojení so slovom therapeutica nadobúda význam liečivá hlina, zem, ale takisto liečivé územie.

Seminár s Eliane G. Stefango

Seminár s Eliane G. Stefango

Posted by: on Sep 19, 2019 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy a Ateliérom areterapie PdfUK v Bratislave

Vás srdečne pozýva na odborný seminár s významnou americkou terapeutkou

Eliane Stefango, MA, LCPC, NCC

Téma:

Trauma: Prečo sa všetko zmenilo?

(Definícia traumy, Trauma a mozog , Reakcia na traumu: Útok, Únik, Stuhnutie, Komplexná definícia traumy, Domáce násilie, Sexuálne zneužívanie detí, Iný druh traumy: vojna, nehody, zločin Trauma a drogová závislosť – dvojitá diagnóza, Otázky a odpovede)

Seminár s Barbarou Wheeler

Seminár s Barbarou Wheeler

Posted by: on Sep 19, 2019 | No Comments

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutica v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy a Ateliérom areterapie PdfUK v Bratislave

Vás srdečne pozýva na odborný seminár s významnou americkou muzikoterapeutkou

Prof. Barbarou Wheeler

Témy:

Pohľad na medzinárodné perspektívy muzikoterapie
(Music Therapy: An Overview an International Perspective)

Muzikoterapia v onkológii
(Music Therapy in Oncology)

Kurz kreslenia (nielen) pre arteterapeutov

Posted by: on Feb 2, 2019 | No Comments

OZ Terra Therapeutica ponúka dlho pripravovaný a žiadaný

kurz kreslenia pre arteterapeutov

Podmienky: do kurzu sa môže prihlásiť každý, kto má záujem naučiť sa zvládnúť kresbu alebo zdokonaliť sa v kresbe ľudskej postavy, zátišia a portrétu.

V pripade Vážho záujmu, pošlite prosíme prihlášku na adresu OZ Terra Therapeutica, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava alebo emailom na jaroslavasickova@gmail.com s heslom Kruz kresby

Termín podania prihlášky: do 20. 2. 2019

Počet stretnutí : 6

Počet hodín: 48

Viac informácií a prihláška, tu.