Arteterapeutická literárna súťaž

Posted by: on Feb 19, 2020 | No Comments

Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii pri OZ Terra therapeutica vypisuje týmto odbornú súťaž o

najlepšiu arteterapeuticku štúdiu (kazuistiku)

formou kvalitatívneho výskumu s použitím techník Spirituálne-ekologickej arteterapie.

Súťaže sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej práce, a podobne, ktorí vo svojej práci využivajú arteterapiu, primárne absolventi alebo v súčasnosti študujúci učastníci štúdia arteterapie v Inštitúte pre vzdelávenie v arteterapii pri OZ Terra therapeutica, nie je to však podmienkou!

Projekt REBIRTH

Posted by: on Feb 19, 2020 | No Comments

Jaroslava Šicková-Fabrici, Terra therapeutica

 

Motto:

Vždy som si myslel, že najdôležitejšie enviromentálne problémy sú strata biodiverzity, kolaps ekosystému a zmena klímy. Dúfal som, že 30 rokov dobrej vedy tieto problémy vyrieši. Ale mýlil som sa. Hlavné enviromentálne problémy sú sebectvo, závisť a apatiaa na to, aby sme si s nimi poradili, potrebujeme spiritulálnu a kultúrnu transformáciu. My vedci však  nevieme, ako na to…

Gus Speth – americký vedec, enviromentálny právnik a advokát

 
miesto: Synagóga Lučenec

termín: jún – september 2020

vernisáž: nedeľa 30.6. 2020

finisáž: 30. 8. 2020

Jaroslava Šicková-Fabrici SOLA GRATIA

Jaroslava Šicková-Fabrici SOLA GRATIA

Posted by: on Jan 5, 2019 | No Comments

Výstava sochárskych prác, predstavenie monografie, prednáška.

Všetky podujatia sú súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie
Expresívne terapie vo vedách o človeku